All deleted tweets from politicians

RT @butene10: RT @butene10: @AdduShareef Dhivehi raajjeyga hunnani seedhaa raiyithun hovaa veriyeh, ehen namaves dhauru nimey iru seedha jalah dhaan jehiā€¦