All deleted tweets from politicians

MP-Maradhoo/Chair,National Security & Foreign Relations Committee/Public Acc Committee/MDP GM/FmrMP Addu/FmrD Minister of Atolls/Ex-VP SAARC Chmbr/Ex-Prez MNCCI

This may be an incomplete list. If you think we're missing someone, please send us their Name, Country/State, Political Party, Office they hold or are seeking and, of course, Twitter handle. Thanks!

RT @TheCVF: The Chair of @TheCVF is delighted to announce the appointment of HE @MohamedNasheed, Hon. Speaker of the People’s Majlis, Republic of Maldives🇲🇻, as CVF Ambassador for #Ambition. We invite everyone to welcome @MohamedNasheed, representing the most vulnerable to the climate crisis https://t.co/qjKzElAv1z

RT @Mihaarunews: RT @Mihaarunews: މާސްކު އެޅުން މަޖުބޫރު ނުކުރަންވީ ސަބަބެއް މި ވަގުތު ނެތް: އަމީން mihaaru.com/news/78078

RT @AlhanFahmy: @AdduShareef ޝަރުޢި ހުކުމެއް އޮއްވަކާ ނޫން ދައުލަތުގެ ހިސާބު ބަލަންޖެހެނީ ދައުލަތުން އާންމު ފަރާތަކާ އެކީ ކުރި ވިޔަފާރިއެއްގައި ދައުލަތުން ބަދަލެއް ދޭނެ ޖެހޭ ކަމަށް ކޯޓުން ނިންމުމުން ، ދައުލަތުގެ އޮޑިޓަރަށް އެންގޭތޯ އެބަދަލު ނުދޭން؟ ދައުލަތުން ތިޔަ އޮޑިޓް ކުރިން ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަނާޅާ!

RT @naibuthuthu3: އުތުރާއި ދެކުނުގެ ރިސޯޓުތަކުގެ ކުލިނަގާ ރޭޓުވެސް ބަދަލުވުން މުހިއްމު، މިހާރު އައްޑޫ ހެރެތެރެއާއި ކުރުނބާވިލެޖް ރިސޯޓު ރެންޓު ނަގާރޭޓް އެއްވަރު،mihaaru.com/news/77675 @faya_i @AdduShareef @nihad_m @AraairuRasheed @Roxeyna @aslamdp @kelaaibrey @YasirLathyf @HunuboliHussain

Ibrahim Shareef (unknown) tweeted :

Maadhamaa alun kukuru kuran fashanee

RT @sofwath: RT @sofwath: alee waheedhooo furathama kuraanee. dhen foni kandaanee.

RT @MaradhooSchool: Maradhoo MP Ibrahim Shareef has donated face masks to Maradhoo School. Thank you! @AdduShareef #StaySafeStayHome @MoEduMv #MaradhooSchool #SchoolOfExcellence https://t.co/euqSvU9rYJ