All deleted tweets from politicians

За пизицијата комесар за проширување беа заинтересирани три членки со три респектабилни кандидати: Словенија (Јанез Ленарчиќ), Хрватска (Дубравка Шуица) и Унгарија (Ласло Трошани).