All deleted tweets from politicians

RT @lukanovska: Фонд за здравство ќе покрива операција за промена на пол, донации на вип и телеком ќе покриваат лечење на деца