All deleted tweets from politicians

RT @Batka_: 5. Би буух үедээ зоригтой буудаг. Харин одоо буух нь хариуцлагаас зугтсан хэрэг болно. 6. ҮАБЗ дээр би ганцаардаж байгаа 7. Монголын төрийн тогтвортой байдал ЗГ-ын тогтвортой байдлаас илүү чухал