All deleted tweets from politicians

RT @newpartymn: Монгол Улсын Үндсэн хуульд нэмэлт, өөрчлөлтийн төсөлд оруулж ирсэн саналуудыг Шударга иргэдийн нэгдсэн эвсэл ЭСЭРГҮҮЦЭЖ БАЙНА! Харин бидний гаргасан Үндсэн хуульд оруулах өөрчлөлтийн саналыг дэмжиж байвал #Retweet, #Favorite! https://t.co/Jf0QVvo3UL