All deleted tweets from politicians

Ийм нэг нөхөр фэйсбүүк ээр явж олон өдөр шоолсон. Гэтэл хэрэг хийсэн нь үнэн оргох гэж байсан нь бас үнэн. Баригдаад шорондоо алуулсан нь бас үнэн. Манайд чинь яадаг билээ байз. https://t.co/mTNzmXbA6s