All deleted tweets from politicians

RT @BoldNamdag12: Ордыг сорчилж ашиглах хуулиар хориотой. ЭТТ зөвхөн 4-р давхаргын нүүрсээ сорчилж гаргаад л байгаа. Түүхий зардаг болохоор…