All deleted tweets from politicians

RT @gmunkhsukh: RT @gmunkhsukh: Төр тогтвортой байх нь Ерөнхий сайд хэн байхтай холбоогүй юм бол 76 өдрөөр ээлжлээд Ерөнхий сайдаа хийгээд явцгаачаач