All deleted tweets from politicians

RT @AAmartaivan: @1969_ganbold @chonosb ард түмэн сонгосон ч эргүүлэн татах эрхгүй!...асуудал М.Энхболдод биш!...М.Энхболдын суудалд шигдэх гэсэн хүнд байгаа!..Хэн?