All deleted tweets from politicians

RT @ulemjd: Элсэлтийн шалгалтаас эхлээд төрийн албанд ажиллах хүмүүсийг сорчилдог тогтолцоотой болмоор юм шиг санагддаг. Диплом битгий хэл…