All deleted tweets from politicians

RT @Namu6655: Камертоны билет 300.000 төг. Үнэтэй санагдаж байвал битгий үз. Битгий муул... бухимд... КФС - д хордлого гарсан. Жигшиж байва…