All deleted tweets from politicians

@gantzbe בני גנץ אומר שרה״מ מנהל נגדו ״טרור תודעתי״. הציבור כבר מבין שהוא מתקשה להתמודד עם האמת הלא פשוטה שהוא ושלושת האנשים שמקיפים אותו מנסים להסתיר. אגב המונח ״טרור תודעתי״, מה לדעתכם השמאל והתקשורת עשו לנתניהו ומשפחתו בעשור האחרון? הייתם הולכים על המונח ״טרור תודעתי-מחשבתי״?