All deleted tweets from politicians

אורן חזן (likud) tweeted :

לכל הפוצים שצועקים "רגבים", המציאות היא אחת - הרשות המחבלת הפלסטינית כובשת עוד ועוד שטחים ביו"ש באופן חד צדדי ובחסות הטרור. הם השתלטו לנו על האוטובוסים, תפסו את הכבישים, בונים בלי הפסקה באופן לא חוקי ואפילו הקימו תחנה מרכזית/קניון בגיתי אבישר. הדגלים רק משקפים את המציאות!