All deleted tweets from politicians

כפי שאמרתי הבוקר לאיילה חסון, היה אפשר להתנהל יותר בחכמה סביב ההפרדה בעפולה: מטרתנו היא לבנות גשרים בין חלקי החברה, לא לקטב ולפלג. אין הצדקה להדיר את הציבור החרדי, שנוהג לקיים אירועים בהפרדה, מהמרחב הציבורי. בא כב' הש' חאלד עיילבוני, והדגים לנו איך מתנהלים בחכמה. https://t.co/DmpYmgyxE0