All deleted tweets from politicians

@michalaharoni10 "ימנים יקרים נקצר לכם את התהליך לא תהיה הכרה אמריקאית בירושלים בירת ישראל ואין סיכוי שארהב תעביר את השגרירות שלה לעיר"