All deleted tweets from politicians

RT @AlbertPuterman: @kann_news @KalmanLiebskind @ReshetBet החוק הנורבגי נחוץ מהיבט נוסף: הקואליציה מונה 65 , כ 30 מהם משרתים ברשות המבצעת (שרים וסגנים), כך שרק 35 אמורים לעשות את עבודת הכנסת מול 55 אנשי אופוזיציה. בנוסף אחד מתפקידי הכנסת היא ביקורת שוטפת על פעולות הממשלה, איך אמורים 30 חברי הרשות המבצעת לבקר את עצמם?