All deleted tweets from politicians

בגל הראשון הדברים עבדו מצוין ללא האחדות וללא הפריטטיות. שרים רוצים להפוך להעביר החלטות רק בהסכמה מלאה כמו בועד הקיבוץ. צריך לאפשר לנו לנהל את המשבר הזה ולא לתקוע מקלות בגלגלים.