All deleted tweets from politicians

RT @kann_news: בעקבות הזיהום בנחל אלכסנדר: השרה להגנת הסביבה @GilaGamliel דורשת משר הביטחון גנץ לקנוס את הרשות הפלסטינית על ידי קיזוז הכספים המועברים מישראל. הסיבה: הזיהום נגרם מהזרמת שפכים מהשחטות באזור טול כרם ונחל שכם @ifatglick