All deleted tweets from politicians

‏‏יור ועדת הקורונה, שרת הבינוי והשיכון, יור הוועדה לזכויות הילד לשעבר, דר לחינוך. מפלגת תקווה חדשה.

This may be an incomplete list. If you think we're missing someone, please send us their Name, Country/State, Political Party, Office they hold or are seeking and, of course, Twitter handle. Thanks!

RT @kann_news: RT @kann_news: רופאות ורופאים בבתי חולים ברחבי הארץ פתחו בשביתת אזהרה למען 600 רופאים שעומדים בפני פיטורין @diklaaharon https://t.co/qr4Yo…

RT @kann_news: RT @kann_news: רופאות ורופאים בבתי חולים ברחבי הארץ פתחו בשביתת אזהרה למען 600 רופאים שעומדים בפני פיטורין @diklaaharon https://t.co/qr4Yo…

4/4 אחרי שנתיים של חוסר יציבות שלטונית, שנת משבר שנוהל באופן ציני ופוליטי ואחרי 4 מערכות בחירות בהן הוא לא מצליח להרכיב ממשלה והכל כאן תקוע, לא מופרך לחשוב שהגיעה העת לשינוי למען מדינת ישראל.

3/4 אני יודעת על מה אני מדברת ורבים גם נחשפו לדרך בה בחר להשתלח במי שלא "יישר איתו קו". אין ספק שיש לו זכויות רבות כראש ממשלה, אבל זה פשוט כבר לא עובד. האישי שלו גובר על הלאומי.

2/4 והליכוד שהוא "בנה" לאחרונה, מפלגה של אדם אחד, זה לא אותו הליכוד שהצבעתי עבורו. יש בליכוד גם חברים טובים ומוכשרים ואני בטוחה שיחד נוכל לפעול למען המדינה ואזרחיה, אך נתניהו לא מאפשר להם ולנו להתקדם. השנה האחרונה המחישה זאת היטב. אני הייתי איתו שם, ברגעים שהיה צריך לקבל החלטות

1/4 קצת מגוחך להשתעשע בציוצים שלי מהעבר שהיו רלוונטים לתקופה בה האמנתי בראש הממשלה. כן, היו גם ימים כאלה, הרבה ימים כאלה, אך בשנה האחרונה נפל דבר. כבר בחודשים האחרונים הדגשתי יותר מפעם אחת שנתניהו של היום הוא לא אותו נתניהו שנלחמתי בשבילו בעבר,

3/4 אני יודעת על מה אני מדברת, ורבים נחשפו לדרך בה בחר להשתלח במי שלא "יישר איתו קו". אין ספק שיש לו זכויות רבות כראש ממשלה, אבל זה פשוט כבר לא עובד. האישי שלו גובר על הלאומי.

2/4 והליכוד שהוא "בנה" לאחרונה, מפלגה של אדם אחד, זה לא אותו הליכוד שהצבעתי עבורו. יש בליכוד גם חברים טובים ומוכשרים ואני בטוחה שיחד נוכל לפעול למען המדינה ואזרחיה, אך נתניהו לא מאפשר להם ולנו להתקדם השנה האחרונה המחישה זאת היטב. אני הייתי איתו שם, ברגעים שהיה צריך לקבל החלטות

4/4 אחרי שנתיים של חוסר יציבות שלטונית, שנת משבר שמנוהל צינית ופוליטית, ואחרי 4 מערכות בחירות בהן הוא לא מצליח להרכיב ממשלה והכל כאן תקוע, לא מופרך לחשוב שהגיעה העת לשינוי למען מדינת ישראל.

1/4קצת מגוחך להשתעשע בציוצים שלי מהעבר שהיו רלוונטים לתקופה בה האמנתי בראש הממשלה. כן, היו גם ימים כאלה, הרבה ימים כאלה, אך בשנה האחרונה נפל דבר. כבר בחודשים האחרונים הדגשתי יותר מפעם אחת שנתניהו של היום הוא לא אותו נתניהו שנלחמתי בשבילו בעבר,