All deleted tweets from politicians

ולכל מי שיכתוב לי בתגובות על ״בעיית זיופים״ - אם אכן הייתה כזו בעיה, אז על ועדת הבחירות לטפל בה - לא יכול להיות שהיא מפריטה את עבודתה לבריוני הליכוד שבאו באופן גלוי לשבש את מהלך הבחירות בישובים בערבים.