All deleted tweets from politicians

עאידה: הובטח לעצמאים שהפעימה השניה תהיה גדולה יותר מהפעימה הראשונה. האם זה כולל את מנהלות המשפחתונים שיקבלו תעריף יותר גדול? איציק: אם זה יוגדל לכל העצמאים זה יוגדל גם למנהלות המשפחתונים.