All deleted tweets from politicians

בזמן שאתם התחננתם בפניהם שיעזרו לכם להציל את העסקים שלכם, הם היו עסוקים בבניית שולחן המממשלה הגדול בהיסטוריה. זה לא ימין ולא שמאל. זה ניתוק. זו שחיתות.