All deleted tweets from politicians

שמח לבשר שהמאבק שלנו בועדת החינוך נשא פרי ונקבעו מועדים למבחני הבגרות האקסטרניים, מה שיאפשר לאלפי משפרי בגרויות לשפר אותן עוד השנה ולא להפסיד שנת לימודים אקדמית!