All deleted tweets from politicians

RT @ArielKallner: מישהו אמר ארדואן? קיבלתי בשעות האחרונות איומי תביעה על הציוץ. אני מוכן להסירו, אם יובהר שלמוזכרים בו אין שותפות פוליטית מתוכננת עם הרשימה המשותפת. התיקון היחיד שאני עושה הוא להוסיף: 'הפוטנציאליים' למילה 'השותפים'. כל עוד שותפות נלוזה שכזו עומדת על הפרק, הציוץ נשאר. מוזמנים לתבוע.