All deleted tweets from politicians

RT @ebtekarm_ir: پویش ارمغان ۵ از عاشورا تا اربعین #زندان_جای_مادران_نیست این پویش با جلب حمایت مردم، امکان آزادی زنان زندانی جرائم غیرعمد که توان مالی رهایی از زندان را ندارند، فراهم میکند. در حال حاضر۱۹۷زندانی زن در سطح زندان های کشور واجد شرایط هستند. هموطنان می توانند از طریق زیر اقدام کنند: https://t.co/N0FeX2KTzT