All deleted tweets from politicians

RT @ebtekarm_ir: ⬅️امروز گزارش میزان تحقق هدف ۳۰٪در انتصاب #مدیران_زن شایسته را در هئیت دولت ارایه دادم با تلاش و برنامه ریزی تعداد زنان از ۱۲/۷٪ در سال ۹۶ به ⬇️ ٪۲۲/۶در سال ۹۹ رسیده 🔼طی #دولت_دوازدهم ۸۰۰۰زن شایسته به دایره تصمیم سازی وارد شدند امروز۹۶زن در تراز معاون وزیر فعالیت میکنند https://t.co/9WYnkvOwJk