All deleted tweets from politicians

RT @ebtekarm_ir: توان افزایی زنان روستایی و عشایری در تولید محصول کشاورزی گواهی شده با همکاری وزارت جهادکشاورزی و معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده و سازمان ملی استاندارد دستاورد؛ سلامتی جامعه با👇 •کاهش استفاده از سموم •کاهش مصرف کودفسفره و نیتروژنه #زنان_فردای_سالمتری_میسازند https://t.co/fBcD0E8iB3