All deleted tweets from politicians

RT @azar_mansoori: اینجا #ایران است ببینید زنان ایران چگونه در یک حرکت جمعی، پیوندهای ناگسستنی جامعه امروز ایران را به رغم ظاهر ناهموار و سخت آن به نمایش گذاشته اند. از آن دست فیلمهایی که کمتر در توئیتر دیده می شود. فیلم را کامل ببینید. https://t.co/u9WHlQ5fYW