All deleted tweets from politicians

Lojze Peterle (EU) tweeted :

S poročilom odbora za registracijo pesticidov krepimo naš odnos do kvalitete hrane. Pozivamo k sistematičnemu pregledu vseh študij o vplivu glifosata na zdravje, kar bo podlaga za nadaljnje ukrepanje. @EPP @NovaSlovenija #pesticidi #glifosat #kvalitetahrane