All deleted tweets from politicians

Poseł do Parl Eur, Kom.Zagraniczna, Konstytucyjna, Del ds NATO, Ukrainy, EURONEST / EP Member, Foreign&Constitutional Cttees,NATO, Ukraine, EURONEST Del.

This may be an incomplete list. If you think we're missing someone, please send us their Name, Country/State, Political Party, Office they hold or are seeking and, of course, Twitter handle. Thanks!

Jacek Saryusz-Wolski (EU) tweeted :

Spotkanie w #Rembertowo : merytoryczne i interesujące rozmowy. https://t.co/NeMse0nz7h

RT @JSaryuszWolski: „Saryusz-Wolski: W gronie Koalicji Europejskiej są ci, którzy bronili Układu Warszawskiego i RWPG, a potem proponowali…

RT @Najwazniejsze: Kraje Unii Europejskiej muszą powstrzymać się od składania fałszywych świadectw, dawania fałszywej nadziei, mówienia, że…

RT @JSaryuszWolski: „Kaczyński ostrzega przed przymusową relokacją imigrantów”: ⁦@wPolityce_pl⁩ wpolityce.pl/polityka/44708…

RT @TOPTVPINFO: - To do Polski należy decyzja względem migracji, a nie do Unii Europejskiej, czyli tak naprawdę tych, którzy chcą innym pod…

RT @JSaryuszWolski: W sprawie migracji chodzi o zasadę, w czyjej kompetencji ona pozostaje. Wg Traktatu to wyłączna kompetencja państw czło…

RT @JSaryuszWolski: „Saryusz-Wolski: W gronie Koalicji Europejskiej są ci, którzy bronili Układu Warszawskiego i RWPG, a potem proponowali…

RT @JSaryuszWolski: „Saryusz-Wolski: W gronie Koalicji Europejskiej są ci, którzy bronili Układu Warszawskiego i RWPG, a potem proponowali…

RT @JSaryuszWolski: „Saryusz-Wolski: W gronie Koalicji Europejskiej są ci, którzy bronili Układu Warszawskiego i RWPG, a potem proponowali…

RT @JSaryuszWolski: Zrobiłem eksperyment: Przeczytałem poniższy tekst szeregu osobom, niezwiązanym z polityką, ukrywając jego pochodzenie i…