All deleted tweets from politicians

tweets are deleted by politicians
Who deletes more?

Deletes

These observations of Twitter behavior from politicians where made in the period from 20 August 2020 15:01 untill 18 September 2020 15:01

Select a period

Tweets

This may be an incomplete list. If you think we're missing someone, please send us their Name, Country/State, Political Party, Office they hold or are seeking and, of course, Twitter handle. Thanks!

Ahmed Shiyam (unknown) tweeted :

Just posted a photo instagram.com/p/CFRizyapfIIJ…

Hassantay (unknown) retweeted @MoEdumv :

RT @MoEdumv: ދިލާސާގެ މުޅިން އައު ޕްރޮގްރާމެއް މާދަމާ ރޭ 21:00ގައި @psmnewsmvއިން ގެނެސްދޭނެ. މި ހަފްތާގެ މައުޟޫއަކީ "ދަރިވަރުންގެ ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަން، ބެލެނިވެރިންގެ ދައުރު" #Dhilaasaa https://t.co/N2pHQUG2Fl

Aishath Ali (unknown) retweeted @MoEdumv :

RT @MoEdumv: ދިލާސާގެ މުޅިން އައު ޕްރޮގްރާމެއް މާދަމާ ރޭ 21:00ގައި @psmnewsmvއިން ގެނެސްދޭނެ. މި ހަފްތާގެ މައުޟޫއަކީ "ދަރިވަރުންގެ ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަން، ބެލެނިވެރިންގެ ދައުރު" #Dhilaasaa https://t.co/N2pHQUG2Fl

RT @nefrofarou: އިންސާނީ ތަބީއަތުގައި ވާ ކަމެއް އިންސާނިއްޔަތު ދެމެހެއްޓުމަށާއި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އެއްދާން ކުރުމަކީވެސް. އޭގެ މާނަޔަކީ ފެންނަ ކޮންމެ ލޯވަޅަކަށް ކޮއްޕާށެކޭ އެއް ނޫން ދޯ. https://t.co/ox8gynnndy

Mohamed Ismail (unknown) tweeted :

Hoarafushee India ah Dhinas athulaanan Miadhu dhevidhaane Maadhan athuves leveyne https://t.co/gPSX4PSHON