All deleted tweets from politicians

This may be an incomplete list. If you think we're missing someone, please send us their Name, Country/State, Political Party, Office they hold or are seeking and, of course, Twitter handle. Thanks!

RT @Cloudflare: Bumrungrad International Hospital, one of the largest private hospitals in Southeast Asia, saw an 89% decrease in bandwidth after switching to Cloudflare. cfl.re/3ApWDeK

RT @mvpeoplesmajlis: Chairpersons of parliamentary committees and officials of the People’s Majlis participated in a study visit organised by @WFD_Democracy https://t.co/KsfxbMgSvK

RT @ANI: #WATCH | Maharashtra: Mumbai wakes up to severe waterlogging in the aftermath of heavy rains lashing the city. (Visuals from Andheri Subway) https://t.co/wcGjcMRdoR

RT @lisa_dinsdale: Nobody will remember: - Your salary - Your fancy title - How ‘busy’ you were - How stressed you were - How many hours you worked People will remember: - The time you spent with them - How you made them feel - If you kept your promises - If you were there for them

RT @azha_abdulla: RT @azha_abdulla: This cycle was stolen tonight! Please call me of you come across this one! (7771843) Thank you! https://t.co/ZVjPU92ufD

RT @azha_abdulla: RT @azha_abdulla: This cycle was stolen tonight! Please call me of you come across this one! (7771843) Thank you! https://t.co/ZVjPU92ufD

އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގުމުގެ ފާޙިޝް ޢަމަލާއިހަމައަށް ސަދޫމުގެ މީހުން ދިޔަ މަރުޙަލާތައް dhisalafiyyah.net/article/36472

RT @Qhaanim: RT @Qhaanim: This is a milestone. ◽

Hassantay (unknown) retweeted @Qhaanim :

RT @Qhaanim: RT @Qhaanim: އަހަރުމެން ގެ ތަހުޒީބުވީ އަތުގަ އޮންނަ ފޯނު އެކަނި.

RT @Qhaanim: ރައްޔިތުން އެބަޖެހޭ ކޮމަންޑޫ ދާއިރާ ގެ އިންތިހަބުން އެމްޑީޕީ އާ ޕީޕީއެމް އަށް ފިލާވަޅެެއްދޭން. އަދި އަންނަންއޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންހާ އޮޅުވާލުމެއް އޮޅުވާނުލެވޭނެކަން އަންގައިދޭންއެބަޖެހޭ. މިރާއްޖެ ދެންހަމަމަގަށް ގެނެވޭނީ ބޮޑު ދެ ޕާޓީ އަށް ނޫނެކޭބުނެގެން