All deleted tweets from politicians

This may be an incomplete list. If you think we're missing someone, please send us their Name, Country/State, Political Party, Office they hold or are seeking and, of course, Twitter handle. Thanks!

RT @InFondMK: 🚀 1 ден до истекување на рокот за јавниот повик за дигитален асистент базиран на вештачка интелигенција за потребите на програмите за државна помош на Владата на Република Северна Македонија, реализирани преку Планот за економски раст. Повеќе инфo на ➡ fitr.mk/digitalai/ https://t.co/sv2EciIYqJ

RT @InFondMK: 🚀 Një ditë deri në skadimin e afatit për thirjen publike për asistent digjital i bazuar në intelegjencën artificiale për nevojat e programit të ndihmës shtetërore të Qeverisë të Republikës së Maqedonisë së Veriut, i realizuar me planin për rritje ekonomike.

Vele Samak (unknown) retweeted @jonmladd :

RT @jonmladd: RT @jonmladd: Now that Thaler has his Nobel Prize, he values it much more than he did before.

RT @filippetrovski: RT @filippetrovski: Ево повелете.. хахахахаха...

RT @filippetrovski: RT @filippetrovski: До кај сме со иницијативата на #Жмицко? Или беше само да се лажат штабските овци? https://t.co/U9kSz8Ll4K

RT @LicnaMakedonka_: RT @LicnaMakedonka_: КОМИТИ МУДОЊИ МАКЕДОНЧИШТА! Мочнав од радост! ◽◽◽◽◽◽◽◽◽◽◽◽♥️ https://t.co/hD5OLeExIT

RT @maorwed: Every year or so, I revisit this seminal essay by @TaylorPearsonMe Why .. "Even when the odds are even, it isn’t the bigger, more powerful fighter planes that win in air-to-air combat, it's the smaller, faster ones." taylorpearson.me/ooda-loop/